Wat is het verschil tussen coaching, therapie, consulting, mentoring, training en sportcoaching?

Coaching is een populair woord. Je leest over interieurcoaches, bodycoaches, voedingscoaches, sportcoaches, noem maar op. Coaching is wel degelijk een term geleend uit de sportwereld, maar heeft er verder geen enkele link mee.

Sportcoaching is gericht op het uitvoerende gedrag van atleten, met als doel de persoonlijke of in teamprestaties te verbeteren. Steeds vaker wordt in sportcoaching ook gebruik gemaakt van coaching -vaak mental coaching genoemd- waarbij een professionele coach de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling definieert, gebaseerd op sterktes en capaciteiten. Vooral in sporten waarmee grote mentale druk gemoeid is, zoals tennis en golf, is mental coaching een belangrijke basis.

Professionele coaching anderzijds is gericht op het behalen van een doel, het uitwerken van een outcome of resultaat en het werken aan persoonlijke verandering. Het verschilt wel degelijk van andere steunverlenende beroepen:

Therapie is gericht op het helen van psychische pijn of conflict met jezelf of anderen. Vaak ligt de focus op het oplossen van moeilijkheden die ontstaan zijn in het verleden en die het emotionele functioneren in het heden belemmeren. Het doel is dan om het algemene psychologische functioneren te verbeteren en op een emotioneel gezondere manier om te gaan met het heden. Coaching daarentegen ondersteunt persoonlijke en professionele groei. Het individu neemt zelf het initiatief tot verandering om een specifiek resultaat te bereiken. Die resultaten zijn gelinkt aan persoonlijk of professioneel succes. Coaching is toekomstgericht en kan zorgen voor positieve gevoelens en emoties. Toch ligt de belangrijkste focus op het bereiken van een specifiek doel in het persoonlijke of professionele leven. Sleutelwoorden zijn actie, verantwoordelijkheid en verandering.

Consulting wordt door individuen of organisaties ingezet omwille van een specifieke expertise. De aanpak varieert, maar algemeen zal een consultant een diagnose maken van een probleem en oplossingen voorstellen. Bij coaching gaan we ervan uit dat individuen of teams in staat zijn hun eigen oplossingen te ontwikkelen, waarbij de coach een gidsende rol vervult via ontwikkelings- en ontdekkingsgerichte methoden en modellen.

Mentoring is een expertise die draait om het aanreiken van wijsheid en begeleiding gebaseerd op de eigen ervaring. Het kan gaan om een mengeling van advies, counseling (pe­da­go­gi­sche, psy­cho­lo­gi­sche en so­ci­a­le hulp­ver­le­ning) en coaching. 

Training is een lineair leerpad met een specifiek objectief volgens een vooraf bepaald programma dat vastgelegd is door een trainer. Coaching is ook gericht op objectieven, maar het leerpad is niet lineair en ligt niet vast. 

Coaching is een relatief jonge discipline. In 1995 werd de International Coaching Federation opgericht ter ondersteuning van het beroep. Lange tijd was coaching voor mensen een taboe. Vandaag is coaching een evidentie geworden voor mensen en ondernemingen die zichzelf en hun potentieel willen ont-wikkelen en doelen willen bereiken.