HET ENNEAGRAM

Het Enneagram is een eeuwenoud model voor persoonlijke ontwikkeling op basis van archetypes. Voor zowel individuen, groepen en organisaties is het de ideale manier om het eigen potentieel voluit te benutten. Het zorgt voor meer persoonlijk bewustzijn, zelf-ontdekking en een grotere emotionele intelligentie. Zodra je je bewust wordt van de gedragspatronen die je onbewust beïnvloeden en motiveren om op bepaalde manieren te handelen, wordt groei en verandering mogelijk. Door die onderliggende patronen en motivaties te overstijgen, kan je doelbewust kiezen voor een rijkere en tolerantere manier van zijn. Je neemt dan verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en ontwikkeling.

integrative9-enneagram-solutions-logo.png

IEQ9: DE MEEST BETROUWBARE EN NAUWKEURIGE ENNEAGRAMTEST WERELDWIJD

Enneagramexperts bouwen en vertrouwen op de resultaten van de iEQ9, uitgewerkt door Integrative 9 Enneagram Solutions (Zuid-Afrika). Na ruim zes jaar wetenschappelijk onderzoek en continue innovatie heeft de iEQ9 nu een betrouwbaarheid van meer dan 95%. Het is een adaptieve online test - de vragenlijst past zich automatisch aan je antwoorden aan en wordt uitgebreid gecontroleerd op vergissingen. Het rapport geeft je ondermeer genuanceerd inzicht in je Enneagramprofiel, je instinctieve Subtype, je stijl van denken-voelen-doen, je Vleugeltypes, je integratieniveau en zes dimensies van spanning en stress. Via deze patronen wordt je af te leggen traject voor persoonlijke ontwikkeling duidelijker en toegankelijker.

YvD-20170920-00099.jpg