Werd jouw vraag niet beantwoord met de lijst hieronder?

Wat is coaching?

Coaching is een partnership. Het is een creatief proces waarbij we samen de dingen in vraag durven stellen. In de complexe en onzekere wereld waarin we vandaag leven is dat écht belangrijk. Als coach ga ik ervan uit dat jij de expert bent van je leven en werk. Jij bent creatief, vindingrijk en heel als persoon: je hebt alles in jou om zelf oplossingen te zien. Mijn taak is om

 • samen met jou te ontdekken, verduidelijken en verhelderen wat jij wilt bereiken
 • je aan te moedigen om jezelf en je verlangens steeds meer te gaan ontdekken
 • je te inspireren om zelf met oplossingen en strategieën te komen
 • je ervan bewust te maken dat alleen jij verantwoordelijk bent voor je leven en ontwikkeling

Dit proces heeft een grote invloed op je werk en leven, zorgt voor persoonlijk leiderschap en het ontwikkelen van je potentieel. Coaching inspireert je om het maximum uit je persoonlijke en professionele potentieel te halen. Het zorgt voor:

 • Perceptieverruiming > Je krijgt een helder beeld van nieuwe mogelijkheden die ook voor meer keuzes zorgen - niks is zwart-wit 
 • Verandering > Je leert stap voor stap nieuwe gewoontes en vaardigheden aan die je helpen om je doel te bereiken
 • Veerkracht > Je kunt beter relativeren, omgaan met de -soms harde- realiteit van alledag en flexibeler met veranderingen omgaan
 • Zelfvertrouwen > Je leert jezelf beter kennen en krijgt besef van je kwaliteiten en troeven - want ja, die héb je
 • Zelfkennis > Je wordt je bewust van wat écht belangrijk is voor jou, wat het zoveel makkelijker maakt om je doelen te bereiken
 • Doelgerichtheid > Je maximaliseert je potentieel en verbetert je werkprestaties in voor jou relevante domeinen
 • Positiviteit > Je wordt zelfbewuster en krijgt handvaten om je relaties, communicatievaardigheden en life-work balance te verbeteren - zo sta je vanzelf positiever in het leven

Hoe weet je of coaching iets voor jou is?

Wil je weten of jij of je bedrijf baat zouden hebben bij coaching, kun je een lijstje maken van wat je precies verwacht te bereiken met coaching. Heb je een duidelijk beeld van het resultaat dat je wilt bereiken, dan kan coaching een nuttige manier zijn om een gepaste strategie te ontwikkelen om dat resultaat makkelijker te bereiken. Heb je nood aan een partnership dat je nieuwe inzichten en andere perspectieven oplevert? Ben je bereid om tijd en energie te investeren om tot échte verandering te komen? Is het antwoord ja, dan kan coaching voor jou ene manier zijn om te groeien en ontwikkelen.


Is het bewezen dat coaching werkt?

 

 

 

 

 

 

Absoluut. Ondermeer de ICF Global Coaching Client Study en een studie van het Londense NHS Leadership Centre laten zien dat het merendeel van coachees beter presteert op het werk, beter scoort op vlak van business management, time management, teamwork en ook nieuwe opportuniteiten krijgt. Verder geven ze ook aan meer zelfvertrouwen te hebben, betere relaties, effectievere communicatievaardigheden, een betere work-life balance en een algemene verbetering in hun welzijn.

Wil je het succes van coaching meten, dan hou je best rekening met twee elementen: externe indicatoren rond prestatie en interne indicatoren van succes. Externe indicatoren zijn zaken die je als coachee makkelijk kunt meten en waar je enige invloed op hebt, bijvoorbeeld het halen van gestelde doelen, meer verdienen, een promotie krijgen, feedback van leidinggevenden, collega's of klanten, ... Interne indicatoren zijn bijvoorbeeld zelfscoring, zelfwaardering, zelfbewustzijn, bewustzijn van anderen, shifts in denkpatronen die tot nieuw gedrag leiden en veranderingen in je emotionele staat die zorgen voor zelfvertrouwen.


Hoeveel kost coaching?

Jezelf laten coachen is ont-wikkelen en daar is moed voor nodig: durven zien dat je leven en/of werk vandaag niet zijn wat je zou willen en daar ook werkelijk iets aan doen. Dat vraagt een investering in tijd en geld. Hoeveel is je eigen persoonlijke groei je waard? Hoeveel heb jij over om het leven te leiden dat je liever zou willen? Hoeveel tijd wil jij vrijmaken om jezelf te ont-wikkelen?  

De kostprijs van coaching hangt af van verschillende factoren. De tarieven hangen bijvoorbeeld af van de specialisatie en ervaring van de coach. Maar ook van het type coaching. Zo heeft iedere werknemer en zelfstandige elke zes jaar recht op 8 uur loopbaancoaching via loopbaancheques. Je betaalt dan €80 voor vier sessies van 2 uur, een coachingtraject dat normaalgezien € 1200 zou kosten. Gemiddeld omvat een coachingtraject een zestal sessies, maar afhankelijk van je specifieke vraag kunnen er dat ook minder of meer zijn. Coachees die al vaker gecoacht zijn, kiezen soms voor een 'opfriscoaching', waarbij een sessie van 2 uur al volstaat. Bekijk hier alle tarieven.

Wil je graag op persoonlijk vlak gecoacht worden en/of komt je werkgever financieel niet tussen? Dan kunnen we een tarief afspreken op jouw maat. Bel Natacha gerust vrijblijvend op 0495 773 551.


Hoe zit een coachingtraject in elkaar?

Een coachingtraject start met een kennismakingsgesprek om je opportuniteiten en uitdagingen in kaart te brengen. Hierin bekijken we wat mijn rol is als coach, en jouw rol als coachee. We bepalen je prioriteiten, noden en gewenste outcomes (resultaten). Een coachingsessie duurt ongeveer twee uur, waarin we gesprekken voeren en oefeningen doen. We bekijken wat goed is en minder goed, wat werkt en wat niet, wat gewenst is en nodig om resultaat te bereiken. We proberen, experimenteren en evalueren. Ik reik aan, prik naar een diepere laag, stel in vraag, jij beslist over de richting en tempo waarin je ont-wikkelt. Tussen de verschillende sessies kan het zijn dat je specifieke opdrachten krijgt. Eventueel reik ik je ook relevante artikels, boeken, checklists, tests of modellen aan die je ontwikkeling ondersteunen. Het aantal coachingsessies hangt af van je noden en persoonlijke ontwikkelingsritme. Gemiddeld zijn het er zes, gespreid over drie tot zes maanden.


Wat is de rol van je coach, welke rol heb jij als coachee?

Als coach stippel ik jouw leven en carrière niet uit. Jij bent tenslotte de expert van je leven en weet als geen ander wat goed voor je is. In je ont-wikkelingsproces zorg ik wél voor de nodige ondersteuning:

 • ik luister aandachtig om je specifieke situatie, blokkades en verlangens te leren kennen 
 • ik zorg voor objectieve tools en observaties die je zelfbewustzijn en het bewust worden van anderen vergroten 
 • ik steun je in het ontwikkelen van mogelijkheden en je potentieel, daag je uit om je comfortzone te verlaten als dat helpt om je persoonlijke sterktes en verlangens te ontwikkele 
 • ik bevorder shifts in je denkpatroon om tot nieuwe perspectieven te komen
 • ik ben een klankbord voor jou om je mogelijkheden te exploreren, een doordachte planning op te stellen of beslissingen te nemen 
 • ik help je blinde vlekken bloot te leggen om nieuwe mogelijkheden te belichten en alternatieve scenario's te bedenken
 • ik zorg voor professionele grenzen in onze coachingrelatie, zoals confidentialiteit, en het volgen van de ethische code van het coachingberoep.

Jij als coachee

 • bepaalt je coachingagenda gebaseerd op voor jou relevante coachingdoelen 
 • staat open voor tools, modellen en observaties die je zelfbewustzijn en het bewust worden van anderen vergrote 
 • stelt je vizier in op persoonlijk succes en/of dat van je organisatie 
 • neemt de volle verantwoordelijkheid voor je persoonlijke beslissingen en acties 
 • denkt in termen van mogelijkheden en nieuwe perspectieven 
 • gaat vol moed de actie in om je persoonlijke doelen en verlangens waar te maken, zelfs al kan dat oncomfortabel zijn en je in een eerste fase onzeker maken
 • focust op jezelf, de moeilijke vragen, de harde waarheid en je persoonlijke succes
 • raakt je bewust van je gedrag en de communicatie en observeert het gedrag en de communicatie van anderen
 • luistert naar je intuïtie, veronderstellingen, overtuigingen, oordelen en je innerlijke dialoog 
 • durft je bestaande attitudes, overtuigingen en gedrag in vraag stellen en nieuwe te ontwikkelen die je vandaag beter dienen 
 • benut je persoonlijke sterktes om beperkingen te overwinnen
 • bent mild voor jezelf en anderen als je nieuw gedrag aanleert en aanvaardt dat het soms al eens minder kan gaan dan verwacht

Wat is het verschil tussen coaching, therapie, consulting, mentoring, training en sportcoaching?

Professionele coaching is gericht op het behalen van een doel, het uitwerken van een outcome of resultaat en het werken aan persoonlijke verandering. Het verschilt wel degelijk van andere steunverlenende beroepen:

 • Therapie is gericht op het helen van psychische pijn of conflict met jezelf of anderen. Vaak ligt de focus op het oplossen van moeilijkheden die ontstaan zijn in het verleden en die het emotionele functioneren in het heden belemmeren. Het doel is dan om het algemene psychologische functioneren te verbeteren en op een emotioneel gezondere manier om te gaan met het heden. Coaching daarentegen ondersteunt persoonlijke en professionele groei. Het individu neemt zelf het initiatief tot verandering om een specifiek resultaat te bereiken. Die resultaten zijn gelinkt aan persoonlijk of professioneel succes. Coaching is toekomstgericht en kan zorgen voor positieve gevoelens en emoties. Toch ligt de belangrijkste focus op het bereiken van een specifiek doel in het persoonlijke of professionele leven. Sleutelwoorden zijn actie, verantwoordelijkheid en verandering.
 • Consulting wordt door individuen of organisaties ingezet omwille van een specifieke expertise. De aanpak varieert, maar algemeen zal een consultant een diagnose maken van een probleem en oplossingen voorstellen. Bij coaching gaan we ervan uit dat individuen of teams in staat zijn hun eigen oplossingen te ontwikkelen, waarbij de coach een gidsende rol vervult via ontwikkelings- en ontdekkingsgerichte methoden en modellen.
 • Mentoring is een expertise die graait om het aanreiken van wijsheid en begeleiding gebaseerd op de eigen ervaring. Het kan gaan om een mengeling van advies, counseling (pe­da­go­gi­sche, psy­cho­lo­gi­sche en so­ci­a­le hulp­ver­le­ning) en coaching. 
 • Training is een lineair leerpad met een specifiek objectief volgens een vooraf bepaald programma dat vastgelegd is door een trainer. Coaching is ook gericht op objectieven, maar het leerpad is niet lineair en ligt niet vast. 
 • Sportcoaching is gericht op het uitvoerende gedrag van atleten, met als doel de persoonlijke of in teamprestaties te verbeteren. Steeds vaker wordt in sportcoaching ook gebruik gemaakt van coaching -vaak mental coaching genoemd- waarbij een professionele coach de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling definieert, gebaseerd op sterktes en capaciteiten.

Waarom is coaching plots zo populair?

Coaching is sterk in opmars. Daar zijn heel wat redenen voor. Het businessleven verandert bijvoorbeeld voortdurend. Bedrijven krimpen in, herstructureren, smelten samen. Mensen kunnen niet anders dan zich daaraan aanpassen, en dat is vaak erg moeilijk. Mensen kampen met jobonzekerheid en extra prestatiedruk op de werkvloer. Tegelijk merken leidinggevenden en managers dat hun traditionele aanpak niet meer zo goed werkt. De kloof tussen wat ze geleerd hebben en wat hun job nu vereist is groter geworden, terwijl de vraag naar prestaties en resultaten alsmaar stijgt. ovendien is er een groeiend gebrek aan talent in bepaalde sectoren, waardoor bedrijven niet anders kunnen dan investeren in de ontwikkeling van hun mensen. En precies daar heeft coaching een enorme toegevoegde waarde. Mensen die de fantastische resultaten van coaching al zelf konden ervaren, delen hun enthousiasme met anderen ... wat de vraag naar coaching weer doet stijgen. Tenslotte staan mensen vandaag ook meer open voor het idee om aan het roer te staan van hun eigen leven. Want dat is waar coaching je bewust van maakt.